پمپ آب دریا چیست؟

پمپ آب دریا چیست؟

پمپ آب دریا چیست؟

با توجه به اینکه حدود 70 درصد منابع آب جهان، آب اقیانوس ها و آب های شور و دریا است و از  این آب ها بدلیل دارا بودن نمک و کلراید و TDS بالا (مواد جامد محلول در آب) بصورت مستقیم نمی توان استفاده کرد، و آب دریا ابتدا تصفیه می شود و پس از رسیدن به خلوص مطلوب مورد استفاده قرار می گیرد. برای جابجای آب دریا نیاز به پمپ های خاص با آلیاژ های مناسب است، که حداقل خوردگی و استهلاک رادر مرور زمان داشته باشد.

خسارات ناشی از خوردگی، بخش عمده ای از خسارات اقتصادی را تشکیل می دهد. این خسارات شامل مواردی همچون هزینه تعویض قطعات پمپ، و هزینه های اعمال روش های حفاظت نظیر پوشش دهی و رنگ آمیزی، تعمیرات و نگهداری، که این موارد را می توان تحت عنوان خسارت مستقیم دسته بندی کرد. خسارت غیر مستقیم شامل مواردی همانند کاهش راندمان پمپ ها، و از دست رفتن شکل ظاهری قطعات پمپ، از کار افتادن خط و غیره می باشد.

مشخصات فنی پمپ آب دریا

عوامل موثر در خوردگی پمپ آب دریا را می توان به موارد زیر تقسیم کرد:

 1. زمان
 2. نوع پوشش
 3. انتخاب آلیاژ مناسب
 4. کنترل شرایط محیطی
 5. رعایت اصول طراحی پمپ

با رعایت عوامل فوق در زمان طراحی و ساخت می توان نرخ خوردگی را کم کرد.

آب دریا (خلیج فارس) به صورت تقریبی دارای 18 تا 20 درصد کلر و TDS 35/000 (یعنی 35 گرم ذرات جامد در 1000 گرم آب دریا) هست که تماس این ذرات و محلول ها با پمپ و قطعات باعث بروز خوردگی و کاهش کارایی و عمر مفید پمپ می گردد.

برخی از انواع خوردگی که ممکن است در پمپ رخ دهد به صورت زیر است:

 • خوردگی گالوانیک

این نوع خوردگی زمانی رخ می دهد که از دو فاز متفاوت در ساخت پمپ استفاده گردد، در این حالت فلز فعال تر (آند) با نرخ و سرعت بیشتری خورده می شود.

 • خوردگی بین دانه ای

 این نوع خوردگی بیشتر در مرز دانه فلزات ایجاد می شود، در نتیجه این نوع خوردگی ساختارمتخلخل و ضعیف می شود، این نوع خوردگی بیشتر در پروانه و بوش محافظ و شافت پمپ ها رخ می دهد که این پدیده با کاویتاسیون به شدت تشدید می شود.

 • خوردگی ناشی از جریان

 یک تفاوت بسیار روشن میان خوردگی ناشی از جریان و سایش مکانیکی وجود دارد. خوردگی ناشی از جریان در نتیجه شدت آشفتگی سیال و انتقال جرم ناشی از جریان سیال روی یک سطح به وجود آمده و تشدید می شود، در حالیکه سایش مکانیکی بوسیله برخورد فیزیکی سیال به عنوان فاز دوم با سطح به وجود می آید.

 • خوردگی ناشی از عوامل مکانیکی

که شامل فرسایش، خوردگی مالشی یا اصطحکاکی، خوردگی حبابی و برخورد قطرات آب، خوردگی خستگی، خوردگی توأم با تنش، خسارات هیدروژنی و تردی در اثر تماس با فلز مذاب است.

 

انواع آلیاژ های مناسب پمپ آب های شور و آب دریا

آلیاژ مورد استفاده در پمپ های صنعتی خاص را می توان بصورت خلاصه بر مبنای ذیل تقسیم بندی کرد:

 1. پمپ های با الیاژ آهنی

  • چدن های نشکن و مقاوم به سایش
  • فولادهای استیل ضد زنگ : نیکل کروم 304 و 316 و دابلکس و سوپر دابلکس
  • فولادهای های کروم ضدسایش
  • کربن استیل
 2. پمپ های خانواده مس – نیکل

  • آلومینوم برنز
  • نیکل برنز
  • آلیاژهای پایه نیکل

انواع پمپ آب شور استیل

 1. پمپ آب دریا کربن استیل
 2. پمپ آب شور فولاد کروم بالا یا ضد سایش
 3. پمپ آب دریا اسیل ضد زنگ نیکل کروم
 4. پمپ آب شور استیل ضد زنگ 304
 5. پمپ آب شور استیل ضد زنگ 316
 6. پمپ آب شور داپلکس و سوپر داپلکس