احداث پست فشار متوسط 1.5MW, 20KV

احداث پست فشار متوسط 1.5MW, 20KV

احداث پست فشار متوسط 1.5MW, 20KV، صنایع پمپ‌سازی نوید سهند از شبکه فشار متوسط شهرک سلیمی که ۲۰ کیلو ولت می‌باشد تغذیه می‌گردد و با استفاده از ترانسفورماتور روغنی کاهنده با توان KVA ۱۷۵۰ به دو ولتاژ ۳.۳ کیلو ولت و ۶.۶ کیلو ولت تبدیل می‌گردد.

احداث پست فشار متوسط 1.5MW, 20KV

شبکه‌های برق بر مبنای استانداردهای IEC و ANSI از نظر سطح ولتاژ به ۵ گروه تقسیم می‌شوند. شبکه برق مدیوم ولتاژ یا همان فشار متوسط بر مبنای استاندارد IEC از ۱ تا ۳۵ کیلووات و بر مبنای استاندارد ANSI از ۱ تا ۱۰۰ کیلو ولت تقسیم‌بندی می‌گردند. پست فشار متوسط صنایع پمپ‌سازی نوید سهند از شبکه فشار متوسط شهرک سلیمی که ۲۰ کیلو ولت می‌باشد تغذیه می‌گردد و با استفاده از ترانسفورماتور روغنی کاهنده با توان KVA ۱۷۵۰ به دو ولتاژ ۳.۳ کیلو ولت و ۶.۶ کیلو ولت تبدیل می‌گردد. هدف از احداث پست فشار متوسط صنایع پمپ‌سازی نوید سهند تولید و تست الکتروپمپ‌های مدیوم ولتاژ می‌باشد.

احداث پست فشار متوسط

احداث پست فشار متوسط